Skip to main content
search

На конференцији „Микрокреденцијали и зелена транзиција“ одржаној 12.12.2023. године у Београду у организацији Фондације Темпус, Синиша Којић, директор Средње стручне школе, и Александра Митровић, координатор Центра за континуирано образовање одраслих,  представили су Ерасмус + пројекат „МЦ. ВЕТ: Микроквалификације – нови пут за изградњу капацитета у стручном образовању“, у којем школа учествује као партнер. Овај пројекат има за циљ јачање партнерства између Европске уније и земаља Југоисточне Европе, односно земаља Западног Балкана, фокусирајући се на развој и дефинисање микроквалификација у стручном образовању.

Учесници конференције су имали прилику да чују искусне говорнике, укључујући и представнике Европског центра за развој стручног образовања (CEDEFOP) који су истакли микрокреденцијале и учење за тржиште рада из перспективе ЕУ. Представници Агенције за струковно образовање и образовање одраслих Републике Хрватске представили су иновације у имплементацији микроквалификација у својем образовном систему. Завршетак конференције је обележен дискусијом о микрокреденцијалима у Републици Србији. У дискусији су учествовали представници средњих школа, Агенције за квалификације и Министарства просвете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu