Име и презиме наставника Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Rada Macura ПРЕДМЕТ: Otpornost materijala, hidraulika i pneumatika, termodinamika

10:15 - 11:00
Ispred nastavnicke kancelarije nove skole


Saša Marković ПРЕДМЕТ: Основна аутомеханичарска пракса, Одржавање мотора СУС, Одржавање моторних возила, Практична настава


08:00 - 10:00
Школска радионица

Александар Здравковић ПРЕДМЕТ: Пројектовање технолошких система 1 и 2 11:50 - 12:05
45




Андријана Раичевић ПРЕДМЕТ: Практична настава08:15 - 09:00
16 подрум




Биљана Јелић ПРЕДМЕТ: енглески језик- Допунска настава и консултације 13:45 - 15:20
40, Стара школа




Биљана Миловановић ПРЕДМЕТ: енглески језик
11:00 - 12:00
39
11:00 - 12:00
39


Бојан Јевремовић ПРЕДМЕТ: Својства материјала, Машине и уређаји, Припрема производње

10:15 - 12:00
Дрво

09:00 - 10:00
Дрво
Весна Марковић ПРЕДМЕТ: грађанско васпитање

09:05 - 10:10
Галерија у старој школској згради

11:05 - 11:50
Галерија у старој школској згради
Весна Обрадовић ПРЕДМЕТ: механика13:45 - 14:30
66 нова школа




Весна Обрадовић ПРЕДМЕТ: Системи управљања у мехатроници
12:55 - 13:40
8 нова школа



Весна Обрадовић ПРЕДМЕТ: Технологија браварских радова14:35 - 15:05
66 нова школа




Весна Обрадовић ПРЕДМЕТ: Технологија заварених конструкција

13:45 - 14:30
66 нова школа


Весна Савић ПРЕДМЕТ: Технологија материјала , Заваривање и сродни поступци , Технологија ручне и машинске обарде, Технологија образовног профила



11:50 - 12:50
Припрема бр.46 - Нова школа
Гордана Луковић ПРЕДМЕТ: Програмирање за компјутерски управљане машине 3.разред
12:00 - 13:00
бр.44 НШ



Гордана Петровић ПРЕДМЕТ: Практична настава, Ручна обрада, Ручна и машинска обрада, Основе браварских радова
07:30 - 09:00
Подрум старе школске зграде-десно крило
12:00 - 13:30
Подрум старе школске зграде-десно крило
07:30 - 09:00
Подрум старе школске зграде-десно крило
12:00 - 13:30
Подрум старе школске зграде-десно крило
Данило Поповић
10:15 - 11:45
36НШ

36НШ


Дејан Љубисављевић

11:00 - 11:30
76 нова школа


Дина Вукајловић



10:15 - 11:00
Кабинет број 8
Драгица Ђорђевић ПРЕДМЕТ: Нумеричка математика14:35 - 15:20
Кабинет 29, стара школска зграда




Зоран Јелић ПРЕДМЕТ: организација превоза13:45 - 15:20
79 нова школа




Иван Миливојевић ПРЕДМЕТ: Мотори и моторна возила



09:30 - 10:00
9 нова школа
Иван Павловић ПРЕДМЕТ: Пројектовање технолошких система - 3 разред, Програмирање за КУ машине - 4 разред
11:00 - 12:00
кабинет 47Н



Иван Џарић ПРЕДМЕТ: Рачунарска графика, Плочасти материјали у столарству, Прерада дрвета на пиланама, Израда прототипова и модела, Маркетинг и презентацијске вештине

13:00
53Н


Ивана Манојловић



09:25 - 10:10
37
Ивана Милићевић ПРЕДМЕТ: енглески језик13:45 - 14:30
38 стара школа




Игор Николић ПРЕДМЕТ: Технологија заваривања и израда заварених конструкција10:15 - 11:00
45 нова школа




Јасмина Лазин ПРЕДМЕТ: Практична настава11:00 - 13:00
00:00 - 00:00
11:00 - 13:00
11:00 - 13:00
11:00 - 13:00
Јасмина Чобановић ПРЕДМЕТ: Социологија са правима грађана


10:00 - 11:00
Наставничка Стара школа

Јелена Јанковић ПРЕДМЕТ: Технологија за компјутерски управљане машине, Аутоматизација производње, Аутоматизација производње и ФПС
12:00 - 13:00
бр.43 НШ



Јелена Максић ПРЕДМЕТ: Компјутерска графика, Моделирање

15:25 - 16:10
42 нова школа


Јелена Матић ПРЕДМЕТ: Основи саобраћајне психологије
09:00 - 13:00
Стара школа, канцеларија психолога бр.3 jelena.nesic@kg.edu.rs



Јелена Поповић ПРЕДМЕТ: Практична настава

08:00 - 12:00
Подрум,кабинет бр.16


Јелисавета Бејатовић ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност10:15 - 11:00
60 Нова школа




Лазар Раичевић09:30 - 10:15
16 подрум




Љупка Алексић ПРЕДМЕТ: Машински елементи13:44 - 14:10
кабинет 73. нова школа

13:00 - 13:30
кабинет 73. нова школа

13:00 - 13:15
кабинет 73. нова школа
Маја Богићевић ПРЕДМЕТ: Машинска група предмета
10:00 - 12:00
Нова школа, Кабинет 20



Марија Вучићевић ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност15:25 - 16:10
63С




Марија Ђокић ПРЕДМЕТ: Биологија и Екологија
11:15 - 11:45
Галерија ССШ



Марија Јовановић ПРЕДМЕТ: Хемија и машински материјали11:50 - 12:05
Учионица 41 Нова школа


10:10 - 10:40
Кабинет 46 Нова школа

Марија Миловановић ПРЕДМЕТ: Математика
14:30 - 15:00
Кабинет бр. 19, нова школа



Марија Поповић
10:15 - 11:00
13 НШ



Марина Срећковић ПРЕДМЕТ: Енглески језик


07:30 - 08:10
67

Милан Габарић ПРЕДМЕТ: Биологија и Екологија и заштита животне средине09:30 - 10:00




Милица Васиљевић

10:15 - 11:00
Машинска радионица

10:30 - 11:00
Машинска радионица
Милица Тодоровић ПРЕДМЕТ: Математика / Ванредни ученици

09:00 - 10:00
67. Нова школа


Милица Тодоровић ПРЕДМЕТ: Математика



13:00 - 14:00
67. Нова школа
Милош Тодоровић ПРЕДМЕТ: Практична настава11:00 - 11:45
Машинска радионица




Мирјана Ђурић ПРЕДМЕТ: Математика; Рачунарство и информатика14:30 - 15:15
Кабинет 49, нова школа




Наташа Цветић ПРЕДМЕТ: математика13:45 - 14:30
19




Наташа Цветић ПРЕДМЕТ: математика-допунска настава13:45 - 14:30
19,нова школа




Наташа Цветић ПРЕДМЕТ: математика-додатна настава14:30 - 15:15
19,нова школа




Небојша Стевановић ПРЕДМЕТ: Рачунари и програмирање10:15 - 11:00
Нова школа, Кабинет 37
11:00 - 11:45
Нова школа, Кабинет 37



Нела Стефановић ПРЕДМЕТ: Дрвне конструкције

09:00 - 10:30
Дрво

09:00 - 10:00
Дрво
Оливера Блаћанин ПРЕДМЕТ: Физика, техничка физика
10:15 - 11:00
30



Радомир Брзаковић ПРЕДМЕТ: Математика09:25 - 10:10
21 нова школа
13:45 - 14:30
21 нова школа

11:05 - 11:50
21 нова школа

Сања Стевановић ПРЕДМЕТ: Географија14:00 - 15:00
65




Саша Васиљевић ПРЕДМЕТ: Одржавање и монтажа мехатронских система14:30 - 15:20
кабинет 8




Саша Васиљевић ПРЕДМЕТ: Техничко цртање
13:00 - 14:30
учионица 68 нова школа
13:00 - 14:30
учионица 68 нова школа
13:45 - 14:30
учионица 68 нова школа

Саша Поповић ПРЕДМЕТ: Регилисање и безбедност саобраћаја, прописи у саобраћају, саобраћајни системи 09:25 - 10:10
76


12:10 - 12:50
76

Славољуб Ћурчић ПРЕДМЕТ: Машинска група предмета07:30 - 09:00
Стара школа, Радионица

07:30 - 09:00
Стара школа, Радионица

07:30 - 09:00
Стара школа, Радионица
Слађана Аџић ПРЕДМЕТ: Математика
07:30 - 08:15
12 НШ



Смиљана Гаљак ПРЕДМЕТ: Терет у транспорту
12:05 - 12:50
77 н



Снежана Костић ПРЕДМЕТ: Физичко васпитање
10:00 - 11:00
сала



Снежана Трифуновић ПРЕДМЕТ: Математика



10:15 - 11:45
29 стара школа
Споменка Петровић

11:05 - 11:50
хол испред наставничке канцеларије нове школе