Опис образовног профила

ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ (IV степен)

Ако вас интересује транспорт, дистрибуција и складиштење робе и желите да радите у транспортном предузећу, робнотранспортном центру или шпедицији у земљи и иностранству, добродошли на саобраћајни смер и овај образовни профил.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

 • стицање способности за организацију превоза робе
 • посредовање и заступање при царинским пословима
 • познаје складишта и опрему за складишта
 • познаје основне карактеристике робе која се јавља у транспорту
 • познаје техничко-експлоатационе карактеристике претоварне механизације
 • обавља послове припреме робе за транспорт
 • планира редослед дистрибуције и транспорта робе
 • обавља послове складиштења и управљања залихама
 • обавља послове манипулације робе
 • прати унутрашњи ток робе
 • познаје информационе системе заступљене у унутрашњем транспорту

 

Настава је кабинетског типа уз употребу милтимедијалних наставних средстава и савремених учила. Практична настава се реализује у сарадњи са социјалним партнерима који се баве транспортом, дистрибуцијом и складиштењем робе.

Програмом је обухваћена БЕСПЛАТНА обука и полагање за ВИЉУШКАР ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

Могућност запослења

ПОСАО – у малим и великим предузећима која се баве транспортом, робно транспортним центрима,  робним терминалима…

Сва предузеће која се баве складиштењем,  претоваром робе,  шпедицијом, јавним складиштима.

Додатне погодности

Ученици који се за овај образовни профил школују по систему дуалног образовања, примају  накнаду која износи 70% од минималне цене рада за сваки сат проведен у учењу кроз рад.

Могућност запослења након успешно завршеног школовања

Квалитетна обука код послодавца

Учи се од лиценцираних инструктора из предузећа