Опис образовног профила

У овом образовном профилу извршен је спој уметности и технике, прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације. Поред предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат је дат на развијању креативних способности ученика кроз изучавање ликовне групе предмета.

Током школовања ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 2 2 2 2
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Физика 2 2
Хемија 2
Помоћни материјали 2
Предузетништво 2
Теорија форме са цртањем 4
Својства материјала 3
Техничко цртање и нацртна геометрија 2(30) 2(30)
Финална обрада дрвета 3(30) 4 4
Теорија дизајна 6
Дрвене конструкције 2(30) 4(30) 2(30)
Обликовање намештаја и ентеријера 2(30) 4(30)
Столарство 6
Организација производње 2
Припрема производње 10
Изборни предмети I II III IV
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Историја/ Биологија/ Географија 2
Историја/ Биологија-изабране теме/ Рачунарствo(CAD) 2
Социологија/ Психологија/ Рачунарствo(3D моделовање) 2
Рачунарствo(3D моделовање)/ Технологија тапетарске
Производње/ Филозофија 2

Могућност запослења

Предвиђено је да свршени ученици овог занимања нађу себи место и у производњи и у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера.

Могућност даљег школовања

Структура предмета омогућава наставак школовања како на техничким тако и на факултетима ликовне уметности.