Општеобразовни предмети

Машинство и обрада метала, електротехника, саобраћај

Шумарство и обрада дрвета

Култура, уметност и јавно информисање

Пети степен саобраћај

Пети степен машинство и обрада метала

Пети степен шумарство и обрада дрвета