Решењем Министарства просвете одобрено је учешће наше школе у пројекту Обогаћен
једносменски рад. Ученици ће на занимљив начин проводити време после редовне
наставе, уз помоћ и подршку својих наставника. Неизоставна ће бити и вршњачка сарадња
ученика, рад на социјалним вештинама, развијању креативности и дружењу.
Поред редовне наставе и ваннаставних активности ове радионице је добар модел учења и
подршке ученицима јер ће ученици бити укључени у креативне радионице, волонтерске
акције, професионалне оријентације, спортске активности, фолклор, уметничку
фотографију и друге активности које су наставници задужени за овај рад планирали на
почетку школске године.