Опис образовног профила

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ (IV степен)

Уколико сте схватили да је будућност у потпуној аутоматизацији и роботици, а истовремено сте талентовани за технику и природне науке, биће одличан избор.

У току четворогодишњег школовања техничар за роботику стиче потребна знања за:

  • активно коришћење рачунара
  • креирање и реализацију програма за управљање роботом
  • конструисање машинских елемената, склопова и подсклопова применом рачунара
  • креирање и примену одговарајућих програмских пакета у аутоматском управљању коришћење стандарда и стручне литературе

Роботика је наука о роботима, њиховом дизајну, изради и примени. Обухвата поља машинства, електротехнике и информатике. Данас је савремена производња незамислива без примене робота.

Ученици овог смера обучавају се за рад на пословима који повезују електронику, хидраулику, пнеуматику и флексибилне технолошке системе. Пошто је реч о настави из домена високе технологије, школа има специјализоване кабинете и пружа могућност примене најсавременијих програмских пакета.

У нашој средини прва генерација ученика овог образовног профила уписана је школске 2008/2009. године.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 5 4 5 5
Устав и права грађана 1
Историја 2 2
Географија 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија 2
Физика 2 2
Основи електротехнике и електронике 2
Биологија 2
Филозофија 2
Хемија 2
Машински материјали 2
Отпорност материјала 2
Механика 2 2
Технологија обраде 3
Машински елементи 2 2
Организација рада 2
Хидраулика и пнеуматика 2
Рачунари и програмирање 4 4
Техничко цртање са нацртном геометријом 4
Компјутерска графика 3
Термодинамика 2
Моделирање машинских елемената и конструкција 2 3
Конструисање 4
Испитивање машинских конструкција 2
Аутоматизација и роботика 4
Практична настава 3
УКУПНО 30 30 32 30

Могућност запослења

ПОСАО – (аутоматско управљање у машинству, електроиндустрији, производњи и паковању лекова и хране, као и управљање роботима на местима која су опасна или нису погодна за рад људи)

Могућност даљег школовања

ФАКУЛТЕТ – машински, технички, информатички, електротехнички, као и економски, менаџмент и сл.
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – машинство, информатика, електротехника