Својим Декретом од 14. марта 1854. године кнез Александар Карађорђевић оснива Занатску школи при Тополовници. Занатлијска школа је била прва установа такве врсте у Србији 1859. године.

Занатлијска школа је укинута за кратко време. Залагањем највиших дрзавних органа 1862. године донета је одлука да Занатлијска школа при Војној фабрици у Крагујевцу настави рад.

Ратови за национално ослобођење против Турске од 1876-1878. године, за 12 година прекинули су рат Војнозанатлијске школе.

Школа је обновила рад 1888. године залагањем управника Завода Павла Шафарика, а посебно агилног инжењера Тоше Селесковића и министра војног Саве Грујића.

После завршене Војнозанатлијске школе знатан број питомаца је одлазио у развијене центре војне индустрије Европе и САД, како би наставио своје даље стручно усавршавање.Поред излагања у земљи, школа је учествовала на изложбама у Паризу 1889. године и у Лондону 1898.

Историјски филмови о оснивању школе је синимљени поводом прославе 150 година од оснивања.

У филму су учествовали глумци Књажевско-српског театра из Крагујевца и ученици школе.

Војнозанатлијска школа је израсла у водећу стручну школу на простору Балкана у времену пре Првог светског рата. Први светски рат оставио је тешке последице на рад школе. Услед аустро-угарске офанзиве 1915. године школа је трећи пут прекинула рад.

Школска зграда је у Првом светском рату била знатно оштећена.
Са обнављањем Војнотехничког завода 1920. године обновила је рад и Војнозанатлијска школа. Школа је задржала војни карактер у погледу статуса и организације. Од 1925 године при школи је поново прорадио интернат, а питомци су школовани о трошку државе.

Школа је по четврти пут прекинула рад 1941. године.

Војноиндустријска школа број 1 у Крагујевцу основана је септембра 1946. године од стране Министарства народне одбране при Заводима „Црвена застава“. У школу је школске 1946/47. године уписано 490 војних питомаца.

Школа је 1964. године добила назив Омладинска техничка школа „Ђуро Салај“.

Од 1. септембра 1972. године оформљен је Центар за техничко образовање „Воја Радић“, а школа је добила назив Металска школа за квалификоване раднике и техничаре „Застава“.

У току школске 1990/91. године школа мења назив у Машинско-техничка школа „Застава“.

Школа носи назив Техничка школа за машинство и саобраћај до 23.05.1996. године, а од 2009. године школа је променила име у Политехничку школу.