Опис образовног профила

Образовни профил је израђен по иновативном моделу образовања, усмерен на школовање кадрова потребних приватном сектору.

Практична настава се у првом разреду реализује два дана недељно, а у другом и трећем разреду три дана недељно. Обезбеђена је новчана накнада ученицима на практичној настави у нето висини од најмање 70% минималне цене рада.

Током школовања ученици стичу знања и вештине за израду намештаја, а у трећем разреду се опредељују за једну од три изборне технологије:

 • Столар
 • Тапетар
 • Лакирер

Стручне компетенције:

 • Припрема и организација рада
 • Машинска обрада дрвета
 • Машинска обрада плоча на бази дрвета
 • Површинска обрада и заштита производа од дрвета
 • Кројење и шивење материјала за пресвлачење намештаја
 • Тапацирање производа
 • Склапање и монтажа столарских и тапетарских производа
 • Управљање CNC машинама у производњи намештаја
 • Примена мера заштите и безбедности на раду и заштите животне средине
Предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 1
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Историја 2
Рачунарство и информатика 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Социологија са правима грађана 1
Изборни предмет 1 1
Физика 2
Техничко цртање 2
Својства материјала 3
Организација рада 1 1
Израда намештаја 12 18 12
Конструкције намештаја 2 2
Рачунарска графика и рад са CNC машинама 2 2
Предузетништво 2
Изборни предмет 1 1
Изборна технологија 6
Изборни предмети I II III
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1
Изброрни предмет према програму образовног профила 1

Могућност запослења

Након завршеног трогодишњег школовања сваки ученик може уз стечено знање и вештине самостално да изради разне типове столица, столова, врата, прозора, степеништа, ормара, кревета, зидних, подних и плафонских облога, као и производа дрвне галантерије и сл.

 • Могућност запослења у некој од компанија
 • Могућност самосталног рада