Опис образовног профила

Стиче теоријска и практична знања о моторним, прикључним и специјалним возилима. Детаљно познавање функционисања свих моторних возила

Оспособљава се за компјутерску дијагностику неисправности, одржавање моторних возила, проверу техничке исправности, самостално дефинисање режима рада и стиче знања о новим системима аутоматике, уз познавање рада и пројектовање на рачунару.

У склопу редовне наставе ученици похађају обуку вожње за возаче Б категорије.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 4 4 3 3
Рачунарство и информатика 2
Устав и права грађана 1
Историја 2 2
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовно 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Физика 2 2
Електротехника и електроника 2
Биологија 2
Хемија 2
Машински материјали 2
Механика 2 2
Технологија обраде 2
Машински елементи 2 2
Организација рада 2
Хидраулика и пнеуматика 2
Мотори и моторна возила 2 3 3
Техничко цртање са нацртном геометријом 3
Термодинамика 2
Екслоатација и одржавање моторних возила 2 3
Мерење и контролисање 2
Елементи аутоматизације моторних возила 2
Практична настава 3 6 7 7
УКУПНО 32 32 32 32

Могућност запослења

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam urna risus, interdum ac eros non, pretium molestie tortor. Nunc ornare dolor tellus, sit amet auctor leo ornare eget. Aenean pellentesque nisi ut tellus sagittis porttitor. Praesent imperdiet urna turpis, et pharetra lacus fringilla sit amet.

Могућност даљег школовања