Опис образовног профила

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА (IV степен)

Ако вас интересује транспорт, дистрибуција и складиштење робе и желите да радите у транспортном предузећу, робнотранспортном центру или шпедицији у земљи и иностранству, добродошли на саобраћајни смер и овај образовни профил.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  • познаје складишта и опрему за складишта
  • познаје основне карактеристике робе која се јавља у транспорту
  • познаје техничко-експлоатационе карактеристике претоварне механизације
  • обавља послове припреме робе за транспорт
  • планира редослед дистрибуције и транспорта робе
  • обавља послове складиштења и управљања залихама
  • обавља послове манипулације робе
  • познаје информационе системе заступљене у унутрашњем транспорту

Настава је кабинетског типа уз употребу милтимедијалних наставних средстава и савремених учила. Практична настава се реализује у сарадњи са социјалним партнерима који се баве транспортом, дистрибуцијом и складиштењем робе.

Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију и басплатно полагање возачког испита.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 4 4 3 3
Рачунарство и информатика 2
Устав и права грађана 1
Историја 2 2
Географија 2
Музичка уметности 1
Ликовно 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Физика 2 2
Биологија 2
Хемија 2
Основи електротехнике 2
Механика 2 2
Механизација претовара 3
Моторна возила 2 3 2
Терет у саобраћају 2
Интегрални транспорт 2
Организација превоза робе 2
Средства унутрашњег транспорта 3
Безбедност саобраћаја 2
Основи саобраћаја и транспорта 3
Безбедност саобраћаја 2
Основи саобраћаја и транспорта 2
Унутрашњи транспорт 3 2
Одржавање средства унутрашњег транспорта 2
Организација превоза 3 3
Економика и организација саобраћаја 2
Управљање транспортним процесима 2
Складишта 2
Техничко цртање са нацртном геометријом
Практична настава 2 4 4 5

Могућност запослења

ПОСАО – у малим и великим предузећима која се баве транспортом складиштењеми претоваром робе као што су робно-транспортни центри, шпедиције, јавна складишта, робни терминали итд.

Могућност даљег школовања

ФАКУЛТЕТ – саобраћајни, машински, технички, информатички, као и полцијска академија и економски факултет или менаџмент

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА -саобраћај, машинство, информатика, као и виша пословна школа

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (В степен: возач инструктор за обуку вожње, В степен: техничар друмског саобраћаја специјалиста)

Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова које се добија у Заводу за здравствену заштиту Застава и овлашћеним установама КЦ Крагујевац.