Опис образовног профила

ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА (III степен)

Ако волите брзину и желите да путујете и упознајете нове људе и пределе, а интересује вас превоз путника и транспорт робе, добродошли на саобраћајни смер и овај образовни профил.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  • познаје савремене захтеве транспорта у целини
  • свестан је улоге људског фактора у безбедности саобраћаја
  • познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове делове и склопове
  • схвата потребе правилног руковања и одржавања моторних возила
  • познаје дијагностику техничког стања и одржавања моторних возила
  • оспособљен је за управљање путничким аутомобилом и камионом
  • оспособљен је за пријем и предају терета и вођење пратеће документације.

Настава је усмерена ка стицању знања и вештина потребних за управљање и одржавање моторних возила као и на стицање знања из безбедности и регулисања саобраћаја и саобраћајне психологије.

Током школовања ученици имају обуку вожње за „Ц“ категорију, чиме стичу возачку дозволу „Б“ и „Ц“ категорије. За реализацију обуке вожње школа поседује два камиона.

Предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 3 3
Страни језик 2 2 2
Математика 3 3 2
Рачунарство и информатика 2
Устав и права грађана 1
Историја 3
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовно 1
Физичко васпитање 2 2 2
Екологија и заштита животне средине 1
Хемија 2
Технологија материјала 2
Техничка механика 3
Мотори и моторна возила 2 3 3
Основи машинства 2
Терет у саобраћају са интегралним саобраћајем 2
Основи путева и улица 2
Регулисање и безбедност саобраћаја 3 2
Основи саобраћајне психологије 2
Гараже, сервиси и паркиралишта 2
Превоз путника и робе 3
Транспортно право, маркетинг и шпедиција 2
Економика саобраћаја 2
Основи електротехнике и електронике 2
Безбедност саобраћаја 2
Техничко цртање са нацртном геометријом 2
Практична настава 2 5 5

Могућност запослења

ПОСАО – професионални возач у малим и великим предузећима: транспорт робе, превоз путника, комунална возила, такси и сл.

Могућност даљег школовања

  1. ДОКВАЛИФИКАЦИЈА (дошколовање за ИВ степен)
  2. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (В степен: возач специјалиста ,В степен: возач инструктор за обуку вожње)

Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова које се добија у Заводу за здравствену заштиту Застава и овлашћеним установама КЦ Крагујевац.