Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о уџбеницима

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања