Опис образовног профила

Образовни профил ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији.

Уз подршку Владе Савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарство просвете РС и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ.

Школовање у профилу индустријски механичар одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Део школовања будућих индустријских механичара одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом.

Наиме, практична настава у компанијама реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 3 6
Страни језик 2 3 2
Математика 2 4
Рачунарство и информатика 2
Географија 2
Историја 1
Социологија са правима грађана 3
Техничко цртање 2
Машински материјали 2
Техничка механика 2
Машински елементи 2+3
Техничка физика 2
Технологија машинске обраде 2 3 4
Технологија монтаже 3 4
Одржавање индустријских машина 2 3
Методе праћења учесталости кварова 3
Ручна обрада 2
Пнеуматика и хидраулика 3
Грађанско васпитање/ верска настава 1 1 1
Предузетништво 2
Екологија и заштита животне средине 1 2

Могућност запослења

Пракса у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном радном месту и слично.

Комбиновањем знања која стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанијама ученици/це се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Могућност даљег школовања

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИК/ЦА ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ДА:

  • Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина
  • Прати рад индустријских машина
  • Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина