Опис образовног профила

Уколико желите да што пре дођете до посла, a интересује вас машинство, препоручујемо вам образовни профил.

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ, исходи образовања

  • припрема и израда делова на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица)
  • припрема и израда делова на CNC машинама (компјутерски управљане машине)
  • самостално управљање конвенционалним и CNC машинама
  • самостална организација радног места
  • самостално мерење и контролисање
  • изратка у производном процесу
  • самостална примена мера заштите и безбедности на раду
  • развијање свести о сопственим вредностима и вредностима окружења

Образовни профил је креиран у оквиру реформе средњег стручног образовања према Европским стандардима на модуларном принципу реализације наставних садржаја. Дата je предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу (I разред -један дан, II разред – два дана и III разред – три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања.

Школа поседује радионицу за реализацију практичне наставе и савремени кабинет за наставу технологије.

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, a у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи, стругари или брусачи, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC глодалица или CNC брусилица).

Предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 1
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Физичко васпитање 2 2 2
Историја 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Социологија са правима грађана 1
Техничка механика 3
Машински елементи 3
Техничка физика 2
Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама 3 3 2
Машинска обрада на конвенционалним машинама 6 12 12
Технологија машинских обрада на нумерички управљаним машинама 2
Машинска обрада на нумерички управљаним машинама 6
Предузетништво 2
Изборни предмет 1 1

Могућност запослења

Машинска производња, Фабрика алата, Процесна техника…
Самостална радионица, Фирме у окружењу, Метал системи,
Процесна опрема, Унион алати, Милановић инжењеринг, Застава оружје, СЦГМ

Могућност даљег школовања