Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се образовање стиче и у школи и у компанији.

У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“, који су од 2013. до 2019. реализовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ, школа улази у процес школовања образовних профила са елементима дуалног образовања: бравар – заваривач, индустријски механичар, механичар моторних возила.

Циљ овакве врсте образовање јесте подизање квалитета наставе (практична настава- учење кроз рад), као и смањење стопе незапослености младих и развијање сарадње привредна комора – привреда – школа. Развојем сарадње јавља се потреба за прилагођавањем образовног система потребама привреде за кадровима.

Пуна примена Закона о дуалном образовању је отпочела 1. септембра 2019. године , када и наша школа улази у процес образовања ученика по дуалном моделу. Компаније из Крагујевца и околине су исказале потребе за одређеним образовним профилима , бројем ученика и акредитовале се како би се код њих могло реализовати учење кроз рад.

Школа образује следеће профиле по дуалном моделу:

Након завршетка школовања ученици ових образовних профила могу се запослити код послодаваца, покренути сопствени посао али такође могу и наставити школовање. Компаније на овај начин смањују трошкове обуке радника а самим тим улажу у развој.

Kомпаније и сервиси који су акредитовани за учешће у дуалном образовању и у којима наши ученици и ученице реализују учење кроз рад су:

Više informacija o dualnom obrazovanju u Srbiji možete naći na stranici dualnoobrazovanje.rs