Опис образовног профила

Уколико вас интересује индустријски дизајн и конструисање машинских делова, алата и прибора, а волите рад на рачунару, биће одличан избор.

У току четворогодишњег школовања, машински техничар за компјутерско конструисање стиче потребна знања за:

 • активно коришћење рачунара
 • пројектовање машинских делова и склопова
 • израду мултифункционалних 3Д модела
 • израду прорачуна и технолошке документације коришћењем рачунара
 • коришћење стандарда и стручне литературе

Учење је усмерено ка кључним стручним знањима машинске струке, а софтвер се користи као средство аутоматизације и савременог техничког изражавања и комуникације. Најсавременији CAD/CAM софтвери ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикасност, наводе ученика на решење и смањују моторички напор креирања модела. Доминантни исходи везани су за способност решавања машинских и техничко-технолошких проблема.

Настава се изводи у савременим рачунарским кабинетима ( један ученик – један рачунар) уз употребу милтимедијалних наставних средстава и најсавременијих CAD/CAM програмских пакета.

Могућност запослења

 • Аутомобилска индустрија
 • Конструкциони биро
 • Инжењеринг
 • Фабрика алата
 • Процесна техника

Могућност даљег школовања

 • ФАКУЛТЕТ – машински, технички, информатички, индустријски дизајн, електротехнички, као и економски, менаџмент и сл.
 • ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (машинство, информатика, електротехника)

Искуства наших ученика

Занатлијска школа је укинута за кратко време. Залагањем највиших дрзавних органа 1862. године донета је одлука да Занатлијска школа при Војној фабрици у Крагујевцу настави рад. Ратови за национално ослобођење против Турске од 1876-1878. године, за 12 година прекинули су рат Војнозанатлијске школе.

Петар Петровићгенерација 2015-2019

После завршене Војнозанатлијске школе знатан број питомаца је одлазио у развијене центре војне индустрије Европе и САД, како би наставио своје даље стручно усавршавање.Поред излагања у земљи, школа је учествовала на изложбама у Паризу 1889. године и у Лондону 1898. године.

Марко Марковићгенерација 2014-2018

Са обнављањем Војнотехницког завода 1920. године обновила је рад и Војнозанатлијска школа. Школа је задржала војни карактер у погледу статуса и организације. Од 1925 године при школи је поново прорадио интернат, а питомци су школовани о трошку државе.

Јован Јовановићгенерација 2013-2016