Skip to main content
search
Израда дневника компетенција за ученике и приручника за наставнике - менторе у VET школама

Израда дневника компетенција и приручника

У периоду од 10.10. до 15.10.2021. у оквиру Еразмус пројеката „Израда дневника компетенција за ученике и приручника за наставнике - менторе у VET школама“, реализована је прва LTT (Learning/Teaching/Training) активност. Ова активност реализована је у…
22. октобра 2021.
Close Menu