Опис образовног профила

Школовање у профилу одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих механичара моторних возила одвија се ушколи, а други у компанији или аутосервису који сарађује са школом.

У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу у компанији или аутосервису и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно.

Практична настава у компанији реализује се уз употребу савремене технологије, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

ПРЕДНОСТИ ШКОЛОВАЊА ПО ОВОМ МОДЕЛУ

  • Интезивна сарадња школе и компанија
  • Квалитетна пракса у компанијама и аутосервисима
  • Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца
Предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 3 2 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Географија 1
Социологија са правима грађана 1
Техничко цртање 3
Машински материјали 2
Техничка механика 2
Машински елементи 3
Техничка физика 2
Основе технике мерења и контроле 3
Основна аутомеханичарска пракса 6
Мотори са унутрашњим сагоревањем 3
Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем 12
Моторна возила 3
Одржавање моторних возила 18
Грађанско васпитање/ Верска настава 1 1 1
Предузтништво 2
Екологија и заштита животне средине 1
Избори предмет 1

Могућност запослења

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА:

  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
  • Сервисира возила у експлоатацији
  • Врши контролу исправности моторних возила

Могућност даљег школовања