За одрасле појединце који имају потребу за новим знањима и вештинама, поред ванредног школовања које је свеобухватно али и дуготрајно, наша школа у оквиру Центра организује кратке, сертификоване, стручне обуке засноване на потребама привреде и тржишта рада. Ови програми обука пружају могућност појединцима различитих животних доби и са различитим нивоима образовања да усаврше и освеже своје вештине и знања или стекну нове стручне компетенције из свих подручја рада и тако повећају могућности за запошљавање.

Са друге стране, компаније које имају потребу за добро обученом радном снагом у нама имају поузданог партнера који може да гарантује квалитет. Програми обука које реализује Центар су усмерени на исходе, те обезбеђују компетентне будуће запослене који могу адекватно да одговоре на реалне захтеве радног места.

Квалитет се обезбеђује кроз:

 • стандардизоване програме
 • стручни кадар са дугогодишњом експертизом и усавршавањем у раду са одраслим полазницима
 • образовање у реалном радном окружењу или у условима сличним реалном радном окружењу
 • повезаност са релевантним партнерима из локалне заједнице

Резултат су појединци са одговарајућим знањима, вештинама, спремни за компетентно обављање посла одмах након завршене обуке.

Зашто одабрати обуке Центра за континуирано образовање oдраслих?

 • дају прилику за брзо налажење посла јер је понуда обука одговор на регионалне потребе тржишта рада односно потребе послодаваца
 • фокус је на практичном делу обуке и стицању вештина
 • практични део обуке изводи се у добро опремљеним школским радионицама и у компанијама које су уједно и потражиоци стручно оспособљених кадрова
 • направљене тако да у што краћем времену оспособе полазника за обавање посла
 • дизајниране су према стандардима квалификација, а у складу са захтевима радног места
 • као интегрални део националног система стручног образовања, Центар након обуке издаје призната уверења или сертификате да је особа испунила одређени стандард
 • обуке изводе наставници и инструктори који су обучени за рад са одраслим полазницима
 • у потпуности прилагођене особеностима и могућностима одраслих за стицање знања и вештина
 • у реализацији програма поштују се стандарди и норме за реализацију наставе као и стандарди и норме за наставнике инструкторе и сараднике у настави

Поред стручних обука, Центар има могућност развоја и реализације обука из страних језика; обука из области информационих технологија; обука за базичне вештине из области пословне администрације; обука за пројектно планирање; обука из области предузетништва.

Центар за континуирано образовање одраслих представља и својеврсни ресурсни центар који се бави  израдом и дистрибуцијом наставних материјала за обуке одраслих, испитивањем и анализом потреба за вештинама и обукама, каријерним вођењем и саветовањем и промовисањем континуираног образовања одраслих.

Мисија и визија

Мисија

Центар за континуирано образовање одраслих је посебна организационо-наставна јединица у оквиру Средње стручне школе за стручно образовање, оспособљавање и обуку одраслих која се бави развијањем и реализацијом програма стручних обука који су реална рефлексија индивидуалних потреба и потреба тржишта рада, односно послодаваца.

Визија

Центар тежи да постане најрелевантнији регионални ресурсни центар компетенција за целоживотно учење и стицање квалификација кроз неформално образовање и признавање претходног учења, који успева да предвиди трендове привредног развоја и на основу њих понуди обуке које ће задовољити потребе за одређеним компетенцијама и тиме обезбедити социјално-економски раст и развој региона и земље у целини.

Настанак и развој Центра

Крагујевац је био један од првих пет градова у Србији у којем је кроз Програм реформе средњег стручног образовања успостављен Центар за континуирано образовање одраслих. Центар је основан у Другој техничкој школи 2003. године, у оквиру заједничког пројекта Министарства просвете и Европске агенције за реконструкцију.

У периоду од 2003. до 2006. године Центар је радио на појачавању свјих капацитета за рад са одраслима кроз обучавање наставника, побољшавање материјално-техничких услова, развијање модула и програма обука и успостављање сарадње са партнерима из локалне заједнице. У овом периоду обављене су и прве обуке. Центар добија и свој званични статус 2006. године Решењем Министарства просвете о давању сагласности за обављање проширене делатности. До 2018. године преко центра је обављено преко 170 обука, сертификовано је око 1500 полазника за обављање најразличитијих послова попут руковања виљушкаром, заваривања различитим поступцима, израде намештаја, керамичара, козметичара, пекара, посластичара… Обуке су извођене за грађанство, Националну службу за запошљавање и друге институције попут КПЗ Сремска Митровица, КПЗ Пожаревац – Забела, ЈП Србија Шуме, као и за важне привредне субјекте у Крагујевцу попут Фиат Србија, Тригано приколица, Заставе Инпро, Тара д.о.о, Групе Застава возила…

Нова фаза у раду Центра настаје када су одлуком Министарства просвете у оквиру рационализације средњошколског система спојене Политехничка и Друга техничка школа. Центар за континуирано образовање наставио је да функционише у оквиру нове Средње стручне школе. Политехничка школа је и сама имала богато искуство у извођењу обука са елементима обука на радном месту, неформалном образовању и образовању одраслих, развијену методологију и принципе комуникације са привредом као и изграђена социјална партнерства са релевантним компанијама, институцијама и организацијама цивилног друштва. На пример, Политехничка школа је одиграла кључну улогу у оспособљавању запослених када је компанија Фијат дошла у Крагујевац. Спајањем ресурса обе школе, Центар је био у могућности да понуди још квалитетнију услугу.

Центар данас

Центар за континуирано образовање одраслих при Средњој стручној школи у периоду од 2018. до краја 2020. године, спровео је преко 20 обука у којима је обучено и сертификовано преко 200 полазника за обављање различитих послова, а многи од њих су након обука добили и стално запослење. Предавачи и инструктори су у овом временском периоду реализовали преко 16000 часова обуке.

Обуке су конципиране тако да се један део практичне наставе обавља у школској радиници где су инструктори професори из школе, а један у сарадњи са компанијама на радном месту на којем полазници имају инструкторе из компаније. Само неке од компанија са којима смо остварили овај вид сарадње су Мајнд Група (АММ), Сименс Мобилити, Вакер Нојсон, УНИОР КОМПОНЕНТС, Горење МДМ… У складу са тренутним потребама привреде у Крагујевцу и околини, највише полазника прошло је кроз програм Обуке на радном месту за занимање ЦНЦ оператер и Обуке на радном месту за занимање МАГ заваривач. Центар је био партнер на пројектима који су имали за циљ развој вештина и запошљавања младих и то пројектима Немачке развојне сарадња (ГИЗ), Развојног бизнис центра (RBC) и Бизнис иновејшн програмс Србија (BIP).

Центар за континуирано образовање одраслих
у бројкама

Наш тим

Тим Центра за континуирано образовање одраслих у Крагујевцу чине:

 • Синиша Којић – директор школе
 • Јасмина Живановић – помоћник директора за образовање одраслих
 • Александра Митровић – координатор Центра, дипломирани андрагог
 • Јасмина Лазин – наставник, професор додати звање, обучен за рад у образовању одраслих
 • Бранко Перовић – наставник, професор додати звање, обучен за рад у образовању одраслих

Партнери Центра

Средња стручна школа и Центар имају веома добру сарадњу са бројним партнерима из локалне заједнице, али и шире. Наши партнери су институције, привредни субјекти, организације цивилног друштва, фондови и фондације на локалном, регионалном и међународном нивоу.