Школа ради у једној смени
Редни број часа Трајање часа
Први час 730 – 815
Други час 820 – 905
Трећи час 925 – 1010
Четврти час 1015 –  1100
Пети час 1105 – 1150
Шести час 1210 – 1255
Седми час 1300 – 1345
Осми час 1405 – 1450
Девети час 1455 – 1540
Десети час 1545 – 1630