Школа ради у једној смени
Редни број часа Трајање часа
Први час 730 – 815
Други час 820 – 905
Трећи час 925 – 1010
Четврти час 1015 –  1100
Пети час 1105 – 1150
Шести час 1205 – 1250
Седми час 1255 – 1340
Осми час 1345 – 1430
Девети час 1435 – 1520
Десети час 1525 – 1610