СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ

Адреса:

Косовска 8,
34000 Крагујевац, Србија

Телефон:

Факс:

Е-пошта:

БУДИМО У КОНТАКТУ

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Директор школе

Тел: 034 61-70-717

Служба рачуноводства школе

Тел: 034 335-177

Секретар школе

Тел: 034 335-178

Школска радионица

Тел: 034 335-193

Референт за ученичка питања

Е-пошта: referentpt@gmail.com

Тел: 034 335-175

Помоћник директора канцеларија – нова школска зграда

Тел: 034 301-495