Опис образовног профила

Занимање столар омогућава осамостаљивање ученика за обављање свих активности усмерених на спровођење различитих производних поступака. Школа је опремљена модерном радионицом за практични рад где се ученици укључују у производњу по свим фазама, као што су: обрада масива, обрада плочастих материјала, обрада фурнира, окивање, површинска обрада, монтажа и обрада на савременом обрадном центру.

ЗАШТО СТОЛАР?
– нема незапослених столара на бироима рада
– по завршеном школовању, могућност запослења је сигурна
– могућност самосталног рада у сопственоој кућној радионици
– могућност стипендирања од многих фирми у Крагујевцу и околини
– могућност даљег школовања и усавршавања
– школа нуди бесплатне уџбенике за сиромашне ученике
Предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Екологија и заштита животне средине 1
Ликовна култура 1
Географија 1
Историја 1
Социологија са правима грађана 1
Својства материјала 4
Техничко цртање 2(30)
Физика 2
Финална обрада дрвета 30(30) 4 4
Столарство 6 12 12(30)
Организација рада (60)
Плочасти материјали у столарству 1(30)
Рачунарска графика 2 2
Дрвене конструкције 2(30) 2(30)
Помоћни материјали 2
Предузетништво 2
Изборни предмети I II III
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1
Изброрни предмет према програму образовног профила 1

Могућност запослења

Након завршеног трогодишњег школовања сваки ученик може уз стечено знање и вештине самостално да изради разне типове столица, столова, врата, прозора, степеништа, ормара, кревета, зидних, подних и плафонских облога, као и производа дрвне галантерије и сл.

Могућност даљег школовања