Машински техничар за компјутерско конструисањe

Техничар за роботику

Машински техничар моторних возила

Бравар заваривач

Механичар моторних возила

Оператер машинске обраде

Техничар за компјутерско управљање CNC машина

Индустријски механичар