Skip to main content
search

Мото школе

 

У складу са Смерницама за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/24. години креирали смо мото школе. У току новембра  и децембра у креирању и одабиру мотоа су учествовали ученици, наставници и родитељи.

Предлог који је добио највећи број гласова и који је изабран за мото наше школе гласи:
Захваљујемо се ученицима, родитељима и наставницима који су дали предлоге и учествовали у гласању.
Close Menu