Skip to main content
search

Од 14. до 20. маја 2023. године, запослени Средње стручне школе, укључујући Синишу Којића, директора , Јасмину Живановић, заменика директора за образовање одраслих, и Александру Митровић, координатора центра за континуирано образовање одраслих, учествовали су на обуци „Design Thinking in Education“ у Барселони. Обука је реализована кроз пројекат „Центар компетенција доступан свима“ који кофинансира Европска Унија кроз програм Erasmus+.

Главни фокус курса био је развијање креативног начина размишљања и примена „Design Thinking“ приступа и методологије у решавању комплексних проблема. Учесници су се учили анализи проблема, развијању емпатије са циљном групом, изради прототипа решења и тестирању истих. Сам курс се заснивао на концепту „учења кроз рад“, при чему су учесници решавали сложен проблем пратећи модел од пет корака кроз групни рад, тестирајући идеје и презентујући резултате. По завршетку овог курса, наши представници су стекли нова знања и вештине које могу применити у учионици и ван ње.

Поред усвајања нових знања, полазници су такође имали прилику да истраже културно наслеђе Барселоне и упознају се с њеним разноврсним атракцијама и догађајима.    Тако су имали прилику да боље разумеју и цене богатство различитости унутар Европе, додатно јачајући свој осећај повезаности са широм европском заједницом.

 

Close Menu