Skip to main content
search

Пројектом „Социјална еду-акција“ предвиђена је и реализована неформална едукација Вршњачкикх едукатора о значају волонтеризма, с обзиром на то да је рад свих носилаца пројектних активности базиран на добровољној бази. Овом приликом, дугогодишњи пријатељ и партнер Политехничке школе, Црвени крст Крагујевац, изашао је у сусрет позиву за едукацију.

Том приликом је 15.12.2015. госпођа Марица Патрногић разговарала са Вршњачким едукаторима школа из Крагујевца и Вараждина о волонтеризму као глобалном покрету али и о добрим примерима волонтерске праксе са локалног нивоа.

Координатор пројекта: Јована Јанић

Leave a Reply

Close Menu