Skip to main content
search

Широм планете се 20. фебруар обележава као Светски дан социјалне правде. Генерална скупштина Уједињених нација је утврдила овај датум у новембру 2007. године ради скретања пажње јавности на глобални проблем сиромаштва у циљу стварања једнаких шанси за све.

Тим поводом су се Вршњачки едукатори Политехничке школе састали са ученицима ОШ Милоје Симовић, и представили глобалне принципе унапређења социјалне једнакости. Социјална правда се заснива на принципима поштења, поштовања различитости, друштвеној заштити и примени људских права у свим подручјима живота. Стога су и наши ученици разговарали о примерима социјалне правде и неправде из стварног животног контекста и излагали идеје о остваривању једнаких шанси за све на нивоу школске и друштвене заједнице.

Координатор пројекта: Јована Јанић

Leave a Reply

Close Menu