Skip to main content
search

У оквиру Зимских дана просветних радника 2023, у петак 13. 01. 2023. године Центар за образовање Крагујевац организовао је трибину под називом  „Међународни (Еразмус+) пројекти у служби унапређивања квалитета рада образовних установа и умрежавања запослених у образовању – примери добре праксе, изазови, препреке и могућа решења“.

Трибина је реализована у  Сали Скупштине града Крагујевца и представљено је 12 Еразмус + пројеката који се реализују у предшколским установама, основним и средњим школама Крагујевца. На овој трибини Средња стручна школа представила је 4 пројекта која се тренутно реализују.

Координатор прјектног тима Сања Милојевић представила је пројекат “Електронска академија дуалног образовања“ . Присутне је упознала са циљевима пројекта, активностима које су до сада реализоване, дисеменацијом као и планираним активностима. Упознала их је са разлозима за реализацију овог пројекта и упутила их на сајт пројекта на коме могу погледати постављене материјале како наше тако и наших партнера.

Објава на сајту Центра за образовање Крагујевац: https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/zimski-dani-prosvetnih-radnika-uzivo/?fbclid=IwAR0atrBO2ps5GEjo094dLWk0Tq8aFeLjNzPEGj3PfnDFO-dNeebNmEJWbsA#more

Close Menu