Skip to main content
search

У оквиру Зимских дана просветних радника 2023, у петак 13. 01. 2023. године Центар за образовање Крагујевац организовао је трибину под називом  „Међународни (Еразмус+) пројекти у служби унапређивања квалитета рада образовних установа и умрежавања запослених у образовању – примери добре праксе, изазови, препреке и могућа решења“.

Трибина је реализована у  Сали Скупштине града Крагујевца и представљено је 12 Еразмус + пројеката који се реализују у предшколским установама, основним и средњим школама Крагујевца. На овој трибини Средња стручна школа представила је 4 пројекта која се тренутно реализују.

Пројекат “Израда апликације за примену дневинка компетанција у VET школама и код социјалних партнера“ представио је члан пројектног тима Драгана Вучићевић. Говорила је о циљевима пројекта, приоритетима, активностима које су до сада реализоване као и планираном наставку пројекта кроз велика партнерства у области стручног образовања. Током презентације упознала је присутне и са претходно реализованим пројектом “Израда дневника компетенција за ученике и приручника за наставнике – менторе у VET школама“ као полазном основом за реализацију овог пројекта.

Објава на сајту Центра за образовање Крагујевац: https://www.centarzaobrazovanjekg.edu.rs/zimski-dani-prosvetnih-radnika-uzivo/?fbclid=IwAR0atrBO2ps5GEjo094dLWk0Tq8aFeLjNzPEGj3PfnDFO-dNeebNmEJWbsA#more

Close Menu