Skip to main content
search

О самом пројекту најбоље су написали чланови неформалне групе ”Од трња до звезда “ : Желимо да промоцијом предлога идејних решења садржаја школског дворишта Средње стручне школе у Крагујевцу, иницирамо израду, а потом и реализацију архитектонско-урбанистичког пројекта за уређење тог простора. Идеја нам је да наше школско двориште претворимо у мултифункционалну еколошку оазу, амбијент у коме ће ученици, наставници и родитељи, али и остали чланови локалне заједнице, радо боравити и бринути о том простору. Уређено двориште би добило нове функције и постало место едукативних, културних и забавних дешавања. Идејна решења ће урадити наши другари различитих образовних профила (Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, Техничар за пејзажну архитектуру…) и у њих ће вешто уткати своју машту и жеље, тј. визију о модерном и функционалном простору за младе.

Пројекат промоције би се реализовао почев од 15. октобра припремом и опремањем изложбе радова под називом „ Више од школског дворишта“, израдом видео анкете свих потенцијалних корисника ( ученика, наставника, управе школе, Школског одбора, родитеља и свих запослених ушколи). Анкета би била прказана на видео-биму током реализације изложбе и била би својеврстан документ-истраживање који би помогао у даљој изради пројекта уређења школског дворишта и изради пројектног програма. На изложби би били приказани радови, скице, предлози урбанистичког решења дворишта, али и детаља урбаног мобилијара ( клупе, канте за смеће, надстрешнице, осветљење, мурали, изложбени павиљони, учионица на отвореном, простор за рекреацију и сл. ) као и идејна решења хортикултуре. Ученици образовног профила Машински техничар за компјутерско конструисање би израдили 3Д моделе неких од решења. Свечано отварање изложбе је предвиђено за другу недељу децембра ( 12. 12.) 2019. године у галерији Средње стручне школе.

Убрзо је осмишљен и лого пројекта.

Leave a Reply

Close Menu