Skip to main content
search

Координатор неформалне групе је имао узбудљјиву обуку и учење за реализацију предвиђених активности. Циљеви обуке су били:

  • да представи програм “Млади су закон”,
  • да се представници упознају са својим вршњацима из других делова земље, да размене искуства и стекну више самопоздања за реализацију својих акција
  • да отвори теме комуникације и рада у тиму, решавања конфликата и проблема који могу настати
  • да осмисле како организовати групу и посао, како поделити задатке и шта су све задаци, како проценити шта је све потребно за реализацију, како укључити заједницу, како проценити ризике, како промовисати пројекат, како извештавати о њему итд.

Leave a Reply

Close Menu