Skip to main content
search

Европска комисија је јула 2020. године усвојила нову Европску агенду вештина за одрживу конкурентност, друштвену праведност и отпорност. Агенда је представила неколико амбициозних и мерљивих циљева за наредни период од 5 година.

За разлику од претходне Агенде за Европу која је ставила акценат на запошљивост, конкурентност и раст, тренутна ситуација са вирусом Ковид 19 померила је тај фокус на социјална права и начин на који стицање вештина може помоћи опоравак од социоекономских последица пандемије.

Агенда се темељи на 5 основних идеја:

  1. Позив за колективну акцију кроз Пакт за вештине – циљеве Агенде могу се остварити једино кроз учешће свих релевантних актера и снажна јавно – приватна партнерства.
  2. Идентификовати финансијска средства за подстицање улагања у вештине – пре свега коришћењем буџета Европске уније као подстицаја за даље приватне и јавне инвестиције у развој вештина.
  3. Осигурати да вештине воде ка запошљавању – постиже се пре свега увремењеним идентификовањем потреба тржишта рада; развијањем националних образовних стратегија чија реализација ће се чврсто ослањати на националне службе за запошљавање; промоцијом стручног образовања и обука, посебно подстицањем учења на радном месту; оснаживањем универзитета и научника, подстицањем иновација; развијањем вештина које ће подстицати дигитализацију и одрживост; повећање броја дипломаца у СТЕМ дисциплинама; развијање предузетничких и преносивих (трансверзалних) вештина.
  4. Подстицати све људе да развијају своје вештине током читавог живота – подразумева развој животних вештина; оснаживање свих, без обзира да ли су запослени, незапослени или неактивни, да предузимају образовне активности за којима имају потребу; да су сви информисани о доступним образовним могућностима; да сви имају приступ квалитетним обукама без обзира на радни статус; да сви могу да изаберу шта, када и како желе да уче, и да могу своје учење да валидирају; подстицање малих обука које су признате, односно које које воде стицању микро – акредитива.
  5. Поставити амбициозне циљеве: Циљеви за 2025. годину: 50% је удео особа узраста од 25 до 64 године које су се укључиле у неки вид образовања; 30% је удео нискоквалификованих особа узраста од 25 до 64 године које су се укључиле у неки вид образовања; 20% је удео незапослених лица узраста од 25 до 64 године која су се укључила у неки вид образовања; 70% одраслих узраста од 16 до 74 године има бар основне дигиталне вештине.

Овом Агендом Европска комисија је желела да стави вештине у центар евопских политика како би утицала на опоравак економије, поспешила глобалну компететивност Европе и подстакла транзицију ка зеленој и дигиталној привреди.

Leave a Reply

Close Menu