Skip to main content
search

Садржај обуке:

  • рад на климатизационим системима који садрже супстанце које оштeћују озонски омотач или флуороване гасове са ефектом стаклене баште у моторним возилима,
  • утицај расхладних средстава на живoтну средину
  • одговарајући прописи из области заштите животне средине

Пријавите се на обуку за стицање националног сертификата за рад са фреоном и испуните законску обавезу коју прописује Министарство заштите животне средине.

Сва лица која рукују и раде са фреоном, имају законску обавезу да поседују сертификат који издаје Министарство заштите животне средине.

Поступак за добијање сертификата:

1) похађање одговарајуће обуке у трајању од  пет школских часова у Средњој стручној школи и добијање потврде о завршеној обуци

2) издавања сертификата од Министарства животне средине о којима се води службена евиденција у Министарству

Првих 60 кандидата ће обуку похађати бесплатно, а након тога, Центар за обуку сервисних техничара Средње стручне школе ће организовати обуке по цени од 12.000,00 рсд по полазнику.  На сајту школе је објављен пријавни образац (види образац) који треба да попуните.

Бесплатне, обуке (у оквиру УНИДО пројекта) ће се одржати у следећим терминима:

Субота, 7.5.2022.     I  група  од   8.30  сати

II група  од 13.00  сати

Субота, 21. 5.2022.  I  група  од   8.30  сати

II група  од 13.00  сати

 

Контакт особа: Јасмина Живановић, координатор Центра за обуку сервисних техничара,

Телефон: 062-29-55-26

Мејл адреса: servtehkg@kg.edu.rs

Close Menu