Skip to main content
search

Од 3.4.2022. до 9.4.2022. реализована је LTT активност у Републици Чешкој. У овој мобилности учествовали су Марица Живановић Пољо, Оливера Лазаревић, Младен Перовић, Снежана Трифуновић, Сања Милојевић и Драгана Вучићевић.

Наставници су обишли школу домаћина и упознали се са организацијом наставе, подручијима рада и начином праћења и оцењивања ученика. Учествовали су у дискусији о примени СТЕАМ метода у настави, часовима који су до сада реализовани, приручнику по СТЕАМ методу у који ће бити имплементирани сви до сада реализовани часови и који би требало од наредне школске године да постане саставни део годишњег плана рада школа. Организована је СТЕАМ активност “Индустријска стаза“

Током ове мобилности посетили су:

–  “Тechmania science center“ . У овом центру науке и технике одређени физички или математички принципи објашњени су путем активности сличних игрици. Интерактивност укључује посетиоце да померају експонате, тако да су природни принципи демонстрирани конкретним процесом. Учење се заснива на личном искуству.  https://techmania.cz/en/

–  “The DEPO2015“ DEPO2015 је простор где се спајају култура и бизнис. Главни циљ је подршка креативним индустријама. Део DEPO2015 је и Занатски студио намењен углавном деци.   https://www.depo2015.cz/en/

– главни град Републике Чешке и упознали се са културним и историјским наслеђем

Ово је била и последња мобилност пројекта Catch the Date.

 

Close Menu