Skip to main content
search

У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Дијалог о запошљавању младих, иницијатива и дуално образовање“ (DECIDE) обезбеђена је опрема за Средњу стручну школу Крагујевац, у циљу унапређивања услова за реализацију теоријске и практичне наставе, као и неформалних обука за незапослена лица. Захваљујући овој донацији школа је опремила радионицу за заваривање за четири нова радна места и обезбедила адекватну вентилацију у читавом простору. Кабинет за мехатронику употпуњен је електропнеуматским столом као и рачунарском опремом што ће унапредити квалитет наставе. Раније опремљен ЦНЦ Тренинг Центар, сада је постао још квалитетнији захваљујући одговарајућој софтверској и рачунарској опреми.

Директор Средње стручне школе Синиша Којић истакао је да је опремањем учионица и школских радионица омогућено да се настава и обуке реализују на оптималан начин, уз употребу савремених алата, уређаја и машина.

„Средња стручна школа је захваљујући партнерству са ГИЗ-ом, али и кроз друге пројекте, већ значајно опремљена. То је у многоме допринело унапређењу квалитета наставе, едукујемо високо стручан кадар, и на нивоу формалног образовања, пре свега, дуалног, као и у сфери образовања одраслих. Тренутно се у школи реализује едукација за пет наставника школе у развијању андрагошких вештина неопходних за акредитацију школе за јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА). Такође, група од преко 80 наставника прошлог месеца прошла је обуку за коришћење веб алата у настави, а тренутно је на обуци и нова група од двадесетак наставника.“

Он је истакао да је квалитет наставе у школи уско повезан са нивоом њене опремљености, па је стога све што може да допиринесе унапређењу образовања значајно. „Темељност и квалитет овог пројекта огледа се, између осталог, и у високо одговорној друштвеној свести, па нам је пројекат обезбедио и средства за сузбијање епидемије. У процесу је и израда новог сајта школе, који ће допринети квалитетнијој презентацији и маркетингу школе који су веома битни приликом уписа,“ додао је господин Којић.
По речима руководиоца пројектног тима у ГИЗ-у, Ивана Стојановића, један од циљева пројекта DECIDE јесте да се опремањем школа савременим алатима и машинама створе предуслови за стицање квалификација у складу са потребама тржишта рада, али и са потребама потенцијалних полазника, младих људи од 15 до 35 година.

„Кроз овај пројекат континуирано ћемо радити и на јачању капацитета школа како би биле спремне да преузму активну улогу у дијалогу релевантних актера на локалном нивоу у циљу што већег запошљавања младих“ каже Стојановић.

Осим Средње стручне школе у Крагујевцу, у оквиру овог пројекта опрему су добиле и школе у Суботици, Обреновцу, Власотинцу и Нишу. Укупна вредност опреме по школи је 50 000 евра, а испоручена је пројектним школама у периоду од августа до новембра.

DECIDE пројекат реализује се од јануара 2020. године, као наставак пројеката „Реформа средњег стручног образовања“ и „Подстицање запошљавања младих“. Нови пројекат, који реализује ГИЗ, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, настоји да обезбеди одрживост резултата постигнутих кроз претходна два пројекта, посебно на пољу даљег развоја дуалног образовања, неформалних обука и локалног дијалога за запошљавање младих. Фокус је на подршци изабраним школама да израсту у регионалне центре компетенција, способне да на брз и адекватан начин одговоре на захтеве локалних тржишта рада.

 

 

Извор: www.ikragujevac.com

Leave a Reply

Close Menu