Skip to main content
search

С обзиром да су због пандемије корона вируса све активнсоти обустављене, координатори пројеката “Catch the Datе“ и “Израда дневника компетенција за ученике и приручника за наставнике – менторе у VET школама“  договорили су се заједно са координаторима партнерских земаља да се у Средљој стручној школи организује час који ће бити преношен онлајн. Час треба да обухвати реализацију практичне наставе у одељењу по диуалном образовању и STEAM метод. Наставник Александар Здравковић и Марица Живановић Пољо заједно са ученицима смера Оператер машинске обраде и Техничар дизајна и ентеријера, реализовали су овај час. Час су пратили онлајн наставници из Турске, Литваније, Републике Чешке, Румуније и Португала.

Цео час као и евалуацију након часа можете погледати на следећем линку:

https://vimeo.com/614015863

 

 

Close Menu