Skip to main content
search

У понедељак 22.1.2018.године одржана су два угледна часа у одељењу четврте године смера техничар мехатронике. Часове је одржала наставница Драгана Вучићевић из предмета Тестирање и дијагностика мехатронских система. Ови часови су планирани у оквиру пројекта “Регионални центар компетенција – међународна сарадња Србија – Словенија“. Имали су за циљ да наставницима Политехничке школе представе наставу организовану по исходима а по узору на наставу која се организује у Школском центру Велење где је наставница Драгана Вучићевић боравила са ученицима у оквиру активности мобилности.

Leave a Reply

Close Menu