Skip to main content
search

Главни циљ пројекта је оснивање Регионалнг центра компетенција у оквиру школе, који ће директно утицати на побољшање квалитета рада установе. Неформално образовање прилагодиће се потребама привреде, и израдиће се програми на основу индивидуалних потреба корисника.

Потреба школе је отварање Регионалног центра компетенција за развој квалитета следећих кључних области: побољшање организације наставе и учења, увођење нових метода и техника рада, унапређење језичких компетенција, интеркултурално учење и курикулумна иновација. У оквиру Регионалноа центра и сами наставници ће пратити развој савремених технологија и потреба послодаваца и на основу ових чиниоца израђиваће програме за запослена и незапослена лица.

Унапређење компетенција ученика директно ће утицати на побољшање њихових постигнућа и подизање квалитета стандарда у оквиру кључне области Постигнућа ученика. Ученици који учествују у директној мобилности ученика обављаће праксу у другој стручној школи, са периодима похађања праксе у Регионалном центру компетенција, што ће директно утицати на стицање практичних знања, богаћење личног портфолија и повећавања могућности запосљења.

Политехничка школа ће се овим пројектом повезати са привредом, пракса ће се обављати код социјалних партнера и доприносиће развоју дуалног образовања. Резултат пројекта биће и већи број ученика, промоција занимања машинске и електро струке, јер је за овим занимањима већа потражња због развоја индустрије.

Leave a Reply

Close Menu