Skip to main content
search

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Предмет

(образовнипрофил)

Време и место Комисија Кандидат/и
Мерење и контролисање

-6-

Среда,

23.6.2021. године у 14h

учионица бр.42, нова школа

и-Јасмина Живановић

ч-Марија Поповић

1. Милошевић Филип

2. Јанковић Слободан

 

Хидрауличне, пнеуматске и електричне компоненте

-4-

Понедељак,

21.6.2021. године у 9h

учионица бр.15, нова школа

ч-Марија Поповић

и-Јасмина Живановић

1. Јовановић Оливера

2. Милошевић Филип

3. Бошковић Милица

 

Организација производње

(за све образовне профиле)

– 4 – 

Четвртак,

24.6.2021. године у 8.30h

учионица бр.38, нова школа

и- Маја Богићевић

ч- Миленовић Снежана

1. Јанковић Слободан

2. Вуловић Лела

3. Бошковић Милоица

4. Николић Дејан

Металне конструкције

-6-

Петак,

25.6.2021. године у 9h

учионица бр.40, нова школа

и-Aлексић Љупка

ч-Цветковић Малиша

1. Николић Дејан
Алати и прибори за глодање

– 4 –  

Четвртак,

24.6.2021. године у 9.15h

учионица бр.38, нова школа

и- Јелена Митровић

ч- Ћурчић Славољуб

1. Стојковић Нада
Машине алатке за обраду глодањем

8

Петак,

25.6.2021. године у 8.15h

учионица бр.40, нова школа

и-Јанковић Славица

ч-Јасмина Живановић

1. Вуловић Лела
Елементи аутоматизације возила

– 2 – 

Четвртак,

24.6.2021. године у у 9h

учионица бр.40, нова школа

и- Ђукић Марко

ч- Миливојевић Иван

1. Милојевић Велимир
Мотори СУС

– 4 – 

Четвртак,

24.6.2021. године у у 9h

учионица бр.40, нова школа

и- Ђукић Марко

ч- Миливојевић Иван

1. Гавриловић Драган
Моторна возила

– 6 – 

Петак,

25.6.2021. године у 9h

учионица бр.40, нова школа

и- Ђукић Марко

ч- Миливојевић Иван

1. Милојевић Велимир

2. Гавриловић Драган

Конструкција и испитивање функције система стрељачког оружја

-6-

Четвртак,

24.6.2021. године у у 14h

учионица бр.42, нова школа

и- Јасмина Живановић

ч- Павловић Иван

1. Јевтић Иван

2. Спалевић Милена

Нишанске справе

– 2 – 

Четвртак,

24.6.2021. године у у 14h

учионица бр.42, нова школа

и- Јасмина Живановић

ч- Павловић Иван

1. Миленковић Душан

2. Спасојевић Милан

 

Механизми оружја

-4-

Четвртак,

24.6.2021. године у у 14h

учионица бр.42, нова школа

и-Јасмина Живановић

ч-Иван Павловић

1. Марковић Ненад

2. Гајић Тања

3. Вукомановић Стефан

4. Мирковић Милан

Технологија монтаже и одржавање уређаја за грејање и климатизацију

-8-

Среда,

23.6.2021. године у 14h

учионица бр.42, нова школа

и- Јасмина Живановић

ч- Јелена Митровић

1. Марковић Десимир
Аутоматско регулисање грејања и климатизације Среда,

23.6.2021. године у 14h

учионица бр.42, нова школа

и- Јасмина Живановић

ч- Јелена Митровић

1. Јокић Драган
Практична настава

(инсталатер грејања и климатизације-специјалиста)

– 15 –  

Петак,

25.6.2021. године у у 9h

учионица бр.42, нова школа

и- Марковић Саша

ч- Јасмина Живановић

1. Марковић Десимир
Практична настава

(аутомеханичар  специјалиста)

– 15 –  

Петак,

25.6.2021. године у 9h

учионица бр.42, нова школа

и-Саша Марковић

ч-Ђукић Марко

1. Арсић Филип
Практична настава

(механичар оружар специјалиста)

– 15 –  

Петак,

25.6.2021. године у 14h

учионица бр.42, нова школа

и-Јасмина Живановић

ч-МарковићПредраг

1. Вукомановић Стефан
Практична настава

(бравар специјалиста)

– 15 –  

Четвртак,

24.6.2021. године у у 8.30h

42, нова школа

и-Лазин Јасмина

ч-Ђокић Слободан

1. Миливојевић Младен

2. Перишић Миленко

Практична настава

(металоглодач специјалиста)

– 15 –  

Петак,

25.6.2021. године у у 8h

42, нова школа

и-Иван Гаљак

ч-Јанковић Славица

1. Рајчевић Саша

 

Практична настава

(металобрусач специјалиста)

– 15 –  

Петак,

25.6.2021. године у у 8h

42, нова школа

и-Чаровић Слободан

ч-Перовић Бранко

1. Ракић Стефан
Специјалистички испит

(бравар)

– 12 –  

Четвртак,

24.6.2021. године у у 8.30h

42, нова школа

и- Ђокић Слободан

ч- Лазин Јасмина

1. Терзин-Секулић Ивана

Председник испитне комисије: Јелена Максић

 

Leave a Reply

Close Menu