Skip to main content
search

Испити у јулском испитном року школске 2020/2021

Биологија ______________                     ___25.06. у 1100

1.Алексић Јасмина  – 2 ПТМЗРМ

Верска настава_______                          __29.06. у 1100

 1. Савић Данијел – 4 ТДС
 2. Рајковић Дејан – 3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 3. Марковић Горан 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 4. Симовић Саша – 3 ПТМЗРМ
 5. Папић Никола – 1 столар
 6. Мићић Дарко -3 ПТМЗРМ

Географија_________________              __24.06. у 900

1.Нешић Стамена – 2 столар

Грађанско васпитање__________________29.06. у 1100

 1. Стојановић Славиша – 2 тдс
 2. Алексић Јасмина – 2 ПТМЗРМ
 3. Тимотијевић Филип – 3 ОМО- брусач

Грађевинске конструкције______________23.06. у 1100

1.Лукић Кристина  – 4 ТДЕИН

Дрвне конструкције____________________23.06. у 1100

1.Марковић Немања  2– ТФОД

Енглески језик __________________________21.06. у 900

1.Нешић Стамена – 2 столар

Електротехника_______________________23.06. у 1100

1.Милинковић Димитрије 2 ТРОБ

Екологија и заштита животне средине ___25.06. у 1100

 1. Сарић Милан 1– техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Јандрић Јован – 1 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 3. Славковић Ивана – 1 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 4. Трифуновић Александар – 2 ММВ

Електротехника и електроника______      __24.06. у 900

1.Ђоновић Стеван – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине

Изборни спорт ________________________21.06. у 900

1.Тимотијевић Филип – 3 ОМО- брусач

Историја____________________________25.06. у 1100

 1. Ђоновић Стеван – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Алексић Јасмина – 2 ПТМЗРМ

Израда прототипова и метала________23.06. у 1100

1.Ђорђевић Марко – 4 ТОНЕ

Интегрални транспорт ______________21.06. у 900

 1. Савић Данијел – 4 ТДС изборни
 2. Благојевић Давид – 3 ТДС

Компјутерска графика__________________28.06. у 900

 1. Ђоновић Стеван – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Лукић Давид – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине

Ликовна култура ______________      ______21.06. у 900

 1. Станић Ива- 3 ММВ
 2. Марковић Немања 2– ТФОД

Музичка уметност_____________             ___21.06. у 900

 1. Рајковић Дејан – 3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине –изборни
 2. Марковић Горан 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 3. Трифуновић Александар – 2 ММВ

Математика 1 и 3_________________25.06. у 900

 1. Станић Ива- 3 ММВ
 2. Петровић Вељко – 3 ОМО
 3. Рајковић Дејан – 3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 4. Ивковић Милан – 3 ТДС
 5. Стојановић Ненад – 3 ОМО
 6. Марковић Горан 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 7. Андрић Петар – 3 Б-З
 8. Николић Страхиња -1 МТМВ
 9. Букумировић Стефан 3 Б-З

Математика 2 и  4__________________25.06. у 1100

 1. Петровић Марко – 4 ТДС
 2. Марковић Немања 2– ТФОД
 3. Аврамовић Милена – 2 ТДС
 4. Станојевић Вељко -4 ТДС
 5. Милинковић Димитрије 2 ТРОБ

 

 

Моторна возила____________________28.06. у 900

 1. Цвијовић Немања – 1 ВМВ
 2. Станић Ива- 3 ММВ
 3. Игњатовић Лазар – 3 ВМВ
 4. Ивковић Милан – 3 ТДС
 5. Карличић Немања -2 ТДС
 6. Аврамовић Милена – 2 ТДС
 7. Јовић Матија – 2 ТДС

Машине и  уређаји__________             _____22.06. у 1000

1.Марковић Немања  2– ТФОД

Мотори СУС _______________            _____28.06. у 900

1.Радовановић Никола-  2 ММВ

Машински материјали _____           ________23.06. у 1100

 1. Сарић Милан 1– техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Ђуровић Марко – 1-ОМО
 3. Славковић Ивана – 1 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 4. Вуловић Стефан – 1 ОМО

Машинске конструкције__________     _____28.06. у 900

 1. Симовић Саша – 3 ПТМЗРМ
 2. Мићић Дарко -3 ПТМЗРМ

Механика _____________________        ______21.06. у 900

 1. Сарић Милан 1– техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Ђоновић Стеван – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 3. Стојановић Славиша – 2 тдс
 4. Аврамовић Милена – 2 ТДС
 5. Славковић Ивана – 1 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 6. Јовић Матија – 2 ТДС
 7. Николић Страхиња -1 МТМВ

Машински елементи___________  __________23.06. у 1100

 1. Ђоновић Стеван – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Бабић Милош – 3 бравар

Машинска обрада на конвенционалним машинама___24.06. у 900

 1. Поскурица Јован – 3 ОМО
 2. Ђуровић Марко – 1-ОМО
 3. Вуловић Стефан – 1 ОМО
 4. Милојевић Немања – 3 ОМО
 5. Ристић Милош – 1 ОМО

Машинска обрада на НУ машинама_______                        __25.06. у 900

 1. Поскурица Јован – 3 ОМО
 2. Милојевић Немања – 3 ОМО

Моделирање машинских елемената и конструкција ______28.06. у 900

 1. Сретковић Милена 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Михајловић Ненад -3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине

Нацртна геометрија_____________________              ____24.06. у 1100

1.Марковић Немања  2– ТФОД

Организација рада______________________               _____25.06. у 1100

 1. Костић М Милош 3 – М-О
 2. Нешић Стамена – 2 столар
 3. Бабић Милош – 3 бравар

Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем _______24.06. у 900

 1. Радовановић Никола- 2 ММВ
 2. Трифуновић Александар – 2 ММВ

Основи саобраћајне психологије________________    _____22.06. у 900

1.Стојановић Славиша – 2 тдс

Организација превоза________________________   ______21.06. у 900

1.Благојевић Давид – 3 ТДС

Програмитање и програмски језици_________      _______21.06. у 900

1.Милинковић Димитрије 2 ТРОБ

Програмирање за КУ машине 3__________               __    ___24.06. у 1100

 1. Сретковић Милена 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Рајковић Дејан – 3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 3. Михајловић Ненад -3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 4. Марковић Горан 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине

Пројектовање технолошких система _______                 __23.06. у 1100

 1. Сретковић Милена 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Михајловић Ненад -3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине

Предузетништво__________________                  _______23.06. у 1100

 1. Станић Ива- 3 ММВ
 2. Поскурица Јован – 3 ОМО
 3. Тимотијевић Филип – 3 омо
 4. Кнежевић Немања – 3 ВМВ______ ______06. у 900

Превоз терета и путника_______                         _____21.06. у 900

 1. Игњатовић Лазар – 3 ВМВ
 2. Радојичић Марко 3 – ВМВ

Плочасти материјали у столарству_______         _____22.06. у 1000

 1. Нешић Стамена – 2 столар
 2. Димитријевић Милан 2 – столар

Прописи у друмском саобраћају_________                  ___22.06. у 1000

 1. Ровчанин Љубомир – 2 ВМВ
 2. Стојановић Јелена -2 ВМВ

Практична настава __________                                   __24.06. у 900

 1. Сарић Милан 1– техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Лукић Давид – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 3. Симовић Саша – 3 ПТМЗРМ
 4. Славковић Ивана – 1 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 5. Мићић Дарко -3 ПТМЗРМ
 6. Бабић Милош – 3 бравар
 7. Јевтић Милан- 3 ПТМЗРМ
 8. Милинковић Димитрије 2 ТРОБ
 9. Костић М Милош 3 – М-О___________ _06. у 1100

Практична настава – саобраћај_________                ___24.06. у 900

 1. Цвијовић Немања – 1 ВМВ
 2. Савић Данијел – 4 ТДС
 3. Ровчанин Љубомир – 2 ВМВ- диф
 4. Стојановић Јелена -2 ВМВ
 5. Стојановић Славиша – 2 тдс
 6. Благојевић Давид – 3 ТДС
 7. Аврамовић Милена – 2 ТДС
 8. Кнежевић Немања – 3 ВМВ
 9. Јовић Матија – 2 ТДС
 10. Радојичић Марко – ВМВ
 11. Грујичић Владан – 2 ТДС
 12. Станојевић Вељко -4 ТДС

Предматурска пракса__________                                      __21.06. у 1000

1.Лукић Кристина  – 4 ТДЕИН

Рачунарство и информатика_________                        ___21.06. у 900

1.Папић Никола – 1 столар

 

 

Регулисање и безбедност саобраћаја_________        __22.06. у 1000

 1. Ивковић Милан – 3 ТДС
 2. Карличић Немања -2 ТДС
 3. Стојановић Дејан- 2 ТДС
 4. Аврамовић Милена – 2 ТДС

Радионички рад_______________________              ______25.06. у 1100

1.Лукић Кристина  – 4 ТДЕИН

Српски језик и књижевност________                              ____23.06. у 900

1.Станојевић Вељко -4 ТДС

Социологија__________                                                __21.06. у 1230

1.Чворовић Бојан – 3 ТФОД

Социологија са правима грађана__________            __24.06. у 900

 1. Станић Ива- 3 ММВ
 2. Ђорђевић Марко – 4 ТОНЕ
 3. Ивковић Милан – 3 ТДС

Саобраћајна инфраструктура__________                      __23.06. у 900

 1. Благојевић Давид – 3 ТДС
 2. Аврамовић Милена – 2 ТДС
 3. Кнежевић Немања – 3 ВМВ
 4. Јовић Матија – 2 ТДС
 5. Грујичић Владан – 2 ТДс

Саобраћајни системи______                                     _____22.06. у 1000

 1. Цвијовић Немања – 1 ВМВ
 2. Арсов Нина – 1 ТДС

Својства материјала_______                                    ____23.06. у 1100

1.Папић Никола – 1 столар

Столарство_________                                                       __24.06. у 1100

1.Папић Никола – 1 столар

Техничка механика_________                                          __21.06. у 900

 1. Ђуровић Марко – 1-ОМО
 2. Кривчевић Иван – 1ОМО
 3. Вуловић Стефан – 1 ОМО

 

 

Техничко цртање _______                                           ____28.06. у 1100

 1. Сарић Милан 1– техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Ђуровић Марко – 1-ОМО- диф
 3. Арсов Нина – 1 ТДС
 4. Славковић Ивана – 1 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 5. Вуловић Стефан – 1 ОМО
 6. Папић Никола 1 -столар_______                 ____06. у 1100

Технологија материјала_______                              ____25.06. у 1100

 1. Цвијовић Немања – 1 ВМВ
 2. Арсов Нина – 1 ТДС

Техничка физика ______                                               _____23.06. у 900

 1. Радовановић Никола- 2 ММВ
 2. Трифуновић Александар – 2 ММВ

Технолопгија машинске обраде на НУ машинама___________21.06. у 1100

 1. Петровић Вељко – 3 ОМО
 2. Поскурица Јован – 3 ОМО
 3. Милојевић Немања – 3 ОМО

Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама___________22.06. у 1000

 1. Поскурица Јован – 3 ОМО
 2. Ђуровић Марко – 1-ОМО
 3. Вуловић Стефан – 1 ОМО
 4. Ристић Милош – 1 ОМО

Технологија машинске обраде_______                                   ____25.06. у 1100

1.Лукић Давид – 2 техничар за КУ (ЦНЦ) машине

Технологија за КУ машине ____                                    _______22.06. у 1000

 1. Сретковић Милена 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 2. Рајковић Дејан – 3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 3. Михајловић Ненад -3 техничар за КУ (ЦНЦ) машине
 4. Марковић Горан 3- техничар за КУ (ЦНЦ) машине

Технологија образовног профила

 1. Костић М Милош 3 – М-О_________ __06. у 1100
 2. Симовић Саша – 3 ПТМЗРМ___________06. у 1100
 3. Мићић Дарко -3 ПТМЗРМ_________ __06. у 1100
 4. Јевтић Милан- 3 ПТМЗРМ ____________06. у 1100
 5. Бабић Милош – 3 бравар_______   ____06. у 900

 

 

Терет у транспорту________                                   ___25.06. у 900

 1. Стојановић Славиша – 2 тдс
 2. Стојановић Дејан- 2 ТДС

Терети у транспорту ________                              ___25.06. у 900

 1. Игњатовић Лазар – 3 ВМВ
 2. Кнежевић Немања – 3 ВМВ

Теорија дизајна_________                                          __22.06. у 1000

1.Лукић Кристина  – 4 ТДЕИН

Филозофија________                                                ___24.06. у 900

1.Лукић Кристина  – 4 ТДЕИН

Финална обрада дрвета________                          ___23.06. у 1100

1.Папић Никола – 1 столар

Хидраулика и пнеуматика ______                      _____22.06. у 1000

 1. Симовић Саша – 3 ПТМЗРМ
 2. Мићић Дарко -3 ПТМЗРМ
 3. Јевтић Милан- 3 ПТМЗРМ

Leave a Reply

Close Menu