Стручно веће практичне наставе

Предраг Марковић

Предраг Марковић

наставник практичне наставе

Александар Златић

Александар Златић

инструктор вожње

Немања Пауновић

Немања Пауновић

наставник практичне наставе

Момчило Величковић

Момчило Величковић

наставник практичне наставе

Анастазија Трајковић

Анастазија Трајковић

наставник практичне наставе

Весна Радаковић

Весна Радаковић

наставник грађанског васпитања

Милош Милојевић

Милош Милојевић

инструктор вожње

Андријана Раичевић

Андријана Раичевић

наставник практичне наставе

Горан Блажић

Горан Блажић

наставник практичне наставе

Снежана Елек

Снежана Елек

наставник практичне наставе

Дејан Шћекић

Дејан Шћекић

наставник практичне наставе

Саша Милосављевић

Саша Милосављевић

наставник практичне наставе

Добросав Јовановић

Добросав Јовановић

наставник практичне наставе

Богдан Радовић

Богдан Радовић

наставник практичне наставе

Милош Тодоровић

Милош Тодоровић

наставник практичне наставе

Бојан Стевановић

Бојан Стевановић

инструктор вожње

Небојша Аврамовић

Небојша Аврамовић

наставник практичне наставе

Мирослав Петровић

Мирослав Петровић

наставник практичне наставе

Лука Грубач

Лука Грубач

наставник практичне наставе

Зоран Ђурашковић

Зоран Ђурашковић

наставник практичне наставе

Јасмина Лазин

Јасмина Лазин

организатор практичне наставе, наставник практичне наставе

Предраг Радовић

Предраг Радовић

организатор практичне наставе, наставник практичне наставе

Славољуб Ћурчић

Славољуб Ћурчић

наставник машинске групе предмета

Милица Васиљевић

Милица Васиљевић

наставник машинске групе предмета

Раде Лазовић

Раде Лазовић

наставник практичне наставе

Иван Гаљак

Иван Гаљак

наставник практичне наставе

Саша Марковић

Саша Марковић

наставник практичне наставе

Слободан Чаровић

Слободан Чаровић

наставник практичне наставе

Гордана Петровић

Гордана Петровић

наставник практичне наставе

Роберт Безјак

Роберт Безјак

наставник практичне наставе

Снежана Вукомановић

Снежана Вукомановић

наставник практичне наставе

Јелена Поповић

Јелена Поповић

наставник практичне наставе

Ненад Јосиповић

Ненад Јосиповић

наставник практичне наставе

Лазар Раичевић

Лазар Раичевић

наставник практичне наставе

Рацо Јелић

Рацо Јелић

наставник практичне наставе

Милан Лазовић

Милан Лазовић

наставник практичне наставе