Стручно веће практичне наставе

Дејан Шћекић

Дејан Шћекић

наставник практичне наставе

Добросав Јовановић

Добросав Јовановић

наставник практичне наставе

Милош Тодоровић

Милош Тодоровић

наставник практичне наставе

Небојша Аврамовић

Небојша Аврамовић

наставник практичне наставе

Мирослав Петровић

Мирослав Петровић

наставник практичне наставе

Александар Златић

Александар Златић

инструктор вожње

Весна Радаковић

Весна Радаковић

наставник грађанског васпитања

Андријана Раичевић

Андријана Раичевић

наставник практичне наставе

Горан Блажић

Горан Блажић

наставник практичне наставе

Драган Зиндовић

Драган Зиндовић

наставник практичне наставе

Раде Лазовић

Раде Лазовић

наставник практичне наставе

Зоран Јовановић

Зоран Јовановић

наставник практичне наставе

Иван Гаљак

Иван Гаљак

наставник практичне наставе

Саша Марковић

Саша Марковић

наставник практичне наставе

Слободан Чаровић

Слободан Чаровић

наставник практичне наставе

Гордана Петровић

Гордана Петровић

наставник практичне наставе

Ненад Ђокић

Ненад Ђокић

наставник практичне наставе

Роберт Безјак

Роберт Безјак

наставник практичне наставе

Снежана Вукомановић

Снежана Вукомановић

наставник практичне наставе

Јелена Поповић

Јелена Поповић

наставник практичне наставе

Ненад Јосиповић

Ненад Јосиповић

наставник практичне наставе

Лазар Раичевић

Лазар Раичевић

наставник практичне наставе

Рацо Јелић

Рацо Јелић

наставник практичне наставе

Милан Лазовић

Милан Лазовић

наставник практичне наставе