Стручно веће машинске и електро струке

Виолета Грујић

Виолета Грујић

наставник машинске групе предмета

Снежана Пешић Ђокић

Снежана Пешић Ђокић

наставник машинске групе предмета

Снежана Елек

Снежана Елек

наставник практичне наставе

Аца Лупшић

Аца Лупшић

наставник електротехничке групе предмета

Дина Вукајловић

Дина Вукајловић

наставник електротехничке групе предмета

Весна Обрадовић

Весна Обрадовић

наставник машинске групе предмета

Споменка Петровић

Споменка Петровић

наставник машинске групе предмета

Данило Поповић

Данило Поповић

наставник машинске групе предмета

Рада Мацура

Рада Мацура

наставник машинске групе предмета

Стефан Ракоњац

Стефан Ракоњац

наставник електротехничке групе предмета

Јасмина Живановић

Јасмина Живановић

помоћник директора, наставник машинске групе предмета

Данијела Митровић

Данијела Митровић

наставник машинске групе предмета

Драгана Вучићевић

Драгана Вучићевић

наставник електротехничке групе предмета

Маја Богићевић

Маја Богићевић

наставник машинске групе предмета

Јелена Максић

Јелена Максић

наставник машинске групе предмета

Иван Миливојевић

Иван Миливојевић

наставник машинске групе предмета

Александра Симоновић

Александра Симоновић

наставник машинске групе предмета

Саша Васиљевић

Саша Васиљевић

наставник машинске групе предмета

Слободан Милосављевић

Слободан Милосављевић

наставник машинске групе предмета

Марија Поповић

Марија Поповић

наставник машинске групе предмета

Љупка Алексић

Љупка Алексић

наставник машинске групе предмета

Јелена Јанковић

Јелена Јанковић

наставник машинске групе предмета

Гордана Луковић

Гордана Луковић

наставник машинске групе предмета

Славољуб Ћурчић

Славољуб Ћурчић

наставник машинске групе предмета

Снежана Миленовић

Снежана Миленовић

наставник машинске групе предмета

Марко Ђукић

Марко Ђукић

наставник машинске групе предмета

Јелена Митровић

Јелена Митровић

наставник машинске групе предмета

Слободан Ђокић

Слободан Ђокић

наставник машинске групе предмета

Биљана Ђукић Недић

Биљана Ђукић Недић

наставник машинске групе предмета

Иван Павловић

Иван Павловић

наставник машинске групе предмета

Милица Ашанин

Милица Ашанин

наставник машинске групе предмета

Игор Николић

Игор Николић

наставник машинске групе предмета

Малиша Цветковић

Малиша Цветковић

наставник машинске групе предмета

Марија Јовановић

Марија Јовановић

наставник машинске групе предмета

Милица Гаљак Николић

Милица Гаљак Николић

наставник машинске групе предмета

Милица Васиљевић

Милица Васиљевић

наставник машинске групе предмета

Весна Савић

Весна Савић

наставник машинске групе предмета

Александар Здравковић

Александар Здравковић

наставник машинске групе предмета