Skip to main content
search

У овиру пројекта “Израда дневника компетенција за ученике и приручника за наставнике – менторе у VET школама“ реализацијом стратешког партнерства са представницима средњих школа из Португала и Турске израдили смо Приручник за координаторе практичне наставе и инструкторе за реализацију учења кроз рад.

Коришћење приручника  омогућиће промену методологије рада  координатора практичне наставе и инструктора у компанијама за праћење и вредновање компетенција ученика

https://srednjastrucna.kg.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/Приручник-ОМО.pdf

https://srednjastrucna.kg.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/Manual-CS-E.pdf

https://srednjastrucna.kg.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/Manual-MO-E.pdf

https://srednjastrucna.kg.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/Manual-R-E.pdf

 

Close Menu