Skip to main content
search

Наставници Средње стручне школе, учесници пројекта „Каријерни искорак“ Наташа Цветић, Милица Васиљевић, Марко Ђукић и Милош Тодоровић  и члан руководства школе Бранко Перовић су у периоду од 27.11.2022. до 03.12.2022. били на мобилности у Љубљани,  у посети школи СИЦ Љубљана, Словенија. Основни циљ овог пројекта био је да наставници партнерских школа размене примере добре праксе и унапреде коришћење савремених метода и техника у области каријерног вођења и саветовања. Реализацијом самих активности мобилности наставници су унапредили рад у кључним областима: настава, подршка ученицима у планирању каријере, комуникација и сарадња и подршка личном развоју.  Применом нових метода и техника у области каријерног вођења и саветовања наставници ће бити у стању да препознају проблеме и бриге младих људи и да их правилно усмере у избору каријере. Посебно ће бити наглашена подршка проналажењу младих из осетљивих друштвених група у избору даље каријере. Хоризонтална размена у школи биће организована као модел за ширење исхода учења. 

 

     

          

                       

Close Menu