Skip to main content
search

Након мобилности у Турској за ученике учеснике мобилности и наставника пратиовца ученика организован је састанак са Којић Синишом, директором школе и Сањом Милојевић, координаторком пројекта. На састанку су ученици изнели своје утиске и искуства са мобилности. Договорено је да ученици направе презентацију о свом боравку на мобилности, коју ће презентовати Наставничком већу, у својим одељењима и ученичком парламенту.

Close Menu