Skip to main content
search

На састанцима неформалне групе је договорено да се затражи подршка наставника који предају моделирање машинских елемената и конструкција, математику и, наравно, стручне предмете образовним профилима Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа и Пејзажној архитектури ( пројектовање, обликовање, цртање и сликање, радионички рад…) у редовној настави и кроз додатни рад и да предложе ученицима пројектне задатке на тему уређења школског дворишта. Договорено је да се уради анкета путем анкетних листића и интервју од кога би се направио видео запис. У оквиру неформалне групе подељена су задужења.

Leave a Reply

Close Menu