Skip to main content
search

Школа је на свечаној церемонији која је одржана у Београду, 28. марта 2022. године, добила признање Ментор школа у пројекту Дигитална школа- европски пилот програм. 

Пројекат је реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Центар за образовне технологије Западни Балкан. Циљ пројекта је формирање модела развоја и признавања дигиталних школа, чиме се повећавају дигиталне компетенције. Ознаком Дигитална школа показује се дигитална зрелост и писменост у примени ИКТ технологија, као и способност да се помогне другим школама у дигиталној трансформацији.
Close Menu