Skip to main content
search

ОБАВЕШТЕЊЕ

КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

Техничар дизајна, ентеријера и индустријских производа

Електронско пријављивање од 15.4.2024. до 22.4.2024. до 16.00

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу
www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге
законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и
добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге
законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

Пријављивање у школи 19. и 22.4.2024. године, 09.00 -16.00
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и
непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

Пријемни испит 10, 11. и 12.5. 2024. године, 8.00- 11.00

Директор школе
Синиша Којић

Close Menu