Skip to main content
search

КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Техничар дизајна, ентеријера и индустријских производа

Електронско пријављивање 18 – 24.4.2023. године, до 16.00
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

Пријављивање у школи 21. и 24.4.2023. године, 09.00 -16.00
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

Пријемни испит 12, 13. и 14.5. 2023. године, 9.00- 12.00

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

Close Menu